Ładowanie...
Image
© by ParafiaPrzysietnica.pl

PARAFIALNY TYDZIEŃ MODLITW O UZDROWIENIE POD PRZEWODNICTWEM ŚW. MARCINA Z TOURS


W pierwszy piątek miesiąca lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, rozpoczęliśmy w naszej parafii wołanie do Boga o dar uzdrowienia dla wszystkich naszych Parafian. W centrum Parafialnego Tygodnia Modlitw o Uzdrowienie była Msza św., czyli spotkanie z żywym Jezusem, który jest jedynym uzdrowicielem człowieka. Po Eucharystii odbywało się nabożeństwo o uzdrowienie. Podczas homili przywoływany był Święty Marcin, który prowadził nas, modlił się z nami, a my karmiliśmy się Jego duchowością.

Dzisiaj wielu z nas choruje, wielu boi się chorób, bądź ludzi chorych. Zachęcamy wszystkich naszych parafian do modlitwy o dar uzdrowienia w swoich rodzinach, aby z każdego domu unosił się do nieba przecudny zapach rodzinnej modlitwy wstawienniczej. Na naszej stronie można odsłuchać codziennych homilii, które mogą się stać inspiracją do modlitwy. Zapraszamy!

Szczegółowy plan modlitwy o uzdrowienie

02.02.2024 r. (piątek) - Święto Ofiarowania PańskiegoJezus światłem na oświecenie pogan.

W dzisiejszej Ewangelii, kiedy Rodzice wnoszą Dzieciątko Jezus do świątyni w Jerozolimie spotyka się z nimi starzec Symeon, który zobaczył w Nim światło na oświecenie pogan (Łk 2, 32). Św. Marcin w czasie Parafialnego Tygodnia Modlitw o Uzdrowienie  prowadzi nas na peryferia wiary, gdyż tam widzi najwięcej ludzi, którzy potrzebują naszej modlitwy. Rozpoczyna od miejsca, gdzie przebywają poganie (gr. ethnos). Słowo to oznacza ludzi, pokolenia, narody, grupy etniczne, które nie wierzą w Boga. W naszej rzeczywistości są to ludzie, którzy zatracili wiarę ojców. W dzisiejszym dniu, idąc za św. Marcinem w te miejsca będziemy się modlić razem z Nim za tych ludzi. Wpatrując się w blask gromnicy, najpierw w świątyni, a później w domu, oddamy takich ludzi na nowo Jezusowi, aby jego światło zagościło w ich umysłach, sercach i duszach.

03. 02. 2024 r. (sobota)Modlitwa o uzdrowienie z chorób naszego ciała.

W pierwszą sobotę miesiąca, trwając przy Niepokalanym Sercu Maryi, za wstawiennictwem św. Marcina i św. Błażeja modlimy się o uzdrowienie z chorób naszego ciała. Św. Marcin pokaże nam niektóre z nich i sposób modlitwy o uzdrowienie. Wszystkich, którzy doświadczają różnego rodzaju chorób swojego ciała, w liturgiczne wspomnienie św. Błażeja powierzymy w modlitwie, gdyż w tym dniu ma miejsce jeden z ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlitwie kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie przygotowuje wiernych do udziału w błogosławieństwie mówiąc: Prośmy Boga, który jest źródłem życia o zdrowie gardła i innych chorób, których doświadczają Jego ukochane dzieci. Prosimy też o właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy umieli go używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi. Poświęcamy również jabłka, które spożywamy w domu po wspólnej rodzinnej modlitwie i zapoznaniu się z postacią św. Marcina i św. Błażeja.

04. 02. 2024 r. (niedziela)Duchowe Dzieci św. Marcina.

W Dzień Pański prowadzi nas św. Marcin na wzgórze nieopodal Tours, gdzie znajduje się zbudowany przez niego i 80 braci klasztor, zwany Małe Monasterium. Kim są ludzie z monasteriów (klasztorów) założonych przez św. Marcina? To Ci, którzy poświęcili się Bogu i tworzyli wspólnoty według reguły życia św. Marcina. Wydali bezpardonową walkę rzeczywistości o nazwie „ten świat”, czyli strukturom zła. Niezmordowanie szli za św. Marcinem, swoim przywódcą i pasterzem, brali udział w jego świętej służbie i odnieśli zwycięstwo.

05. 02. 2024 r. (poniedziałek)Modlitwa o uwolnienie od duchów zła.

Całe nasze życie jest naznaczone zmaganiem się z pokusami, słabościami, zranieniami, grzechami, skłonnością do zła, nałogami, a nawet diabelskimi dręczeniami. Św. Marcin będzie się z nami modlił o uwolnienie od wszelkiego zła. Ponieważ ducha można pokonać tylko za pomocą ducha, dlatego razem ze św. Marcinem będziemy się przyglądać naszej duszy, ale też duchowości naszej parafii pytając, czy jesteśmy duchowo podobni do naszego Patrona, w myśl zasady z jakim przestajesz, takim się stajesz. Czym charakteryzuje się duch św. Marcina? Biograf św. Marcina Sulpicjusz Sewer ukazuje główny wymiar duchowości św. Marcina mówiąc, że był to mąż przepełniony Bogiem, który odczuwał całą duszą Ducha Świętego (ŻM 3, 1; 7,3).  Dziś przypada liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, której imię znaczy "dobra". W Tradycji naszego Kościoła wzywano św. Agatę jako patronkę chroniącą od ognia. Do św. Agaty zwracały się o pomoc niewiasty w różnych chorobach, szczególnie zaś w czasie bólu piersi. W dzień św. Agaty błogosławiono chleb i sól, których ludność używała w czasie piorunów i pożarów. Będziemy się również modlić o uwolnienie od ognia namiętności.

06.02.2024 r. (wtorek)Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinach i wśród najbliższych.

Sulpicjusz Sewer w Żywocie św. Marcina opisuje jakie relacje łączyły go z bliskimi. Należy wspomnieć relację z jego rodzicami, ale również z braćmi z małego monasterium. W Dialogach  opisana jest trudna relacja z Brykcjonem. Z pochodzenia ubogi, ale w klasztorze żyjący ponad stan. Zawsze, kiedy Biskup go napomniał, wpadał w furię i atakował Marcina tak gwałtownie, że z trudem powstrzymywano go od rękoczynów. Wielu nalegało na św. Marcina, aby go wydalił, ale biskup podjął próbę uzdrowienia tej relacji. Cały ten długi i wymagający ogromnej cierpliwości proces został opisany i dziś wiemy, że zakończył się ogromnym sukcesem. Na jego podstawie będziemy się uczyć uzdrowienia trudnych relacji w naszych rodzinach, w relacjach z najbliższymi i wspólnotach. Modlitwę taką rozpoczniemy we wtorek 6 lutego. Zapraszamy wszystkich.

07.02.2024 r. (środa)Płaszcz św. Marcina

Mówiąc o kulcie, należy wspomnieć, że za frankońską relikwię państwową uważano płaszcz św. Marcina, który przechowywano w pałacu królewskim w Paryżu. Być może paryska kaplica pałacowa Sainte-Chapelle, wzięła swą nazwę właśnie od Marcinowego płaszcza (łac. cappa – płaszcz, capella – kaplica). W tym dniu będziemy uczestniczyć w szczególnym nabożeństwie, gdzie będzie nam towarzyszył ów płaszcz i przez wstawiennictwo św. Marcina będziemy prosić Jezusa o uzdrowienie wszystkich Parafian.

11. 02. 2024 r. (niedziela) - wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego.

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji. Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym! Powierzmy się Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowienia Chorych, aby wstawiała się za nami i pomagała nam być twórcami bliskości i relacji braterskich .

Wyświetlenia artykułu: 464
(naliczane od 08.05.2020 12:17)